Zmiany przynależności administracyjnej obszaru gminy Kosakowo w XX wieku

Zmiany przynależności administracyjnej obszaru gminy Kosakowo w XX wieku

Omówienie przynależności terenów gminy Kosakowo w pełnym wymiarze, wymagałoby rozwinięcia tematu w świetle organizacji kościelnych (przynajmniej kościoła katolickiego i ewangelickiego), wojskowych, sądowniczych, oświatowych, administracji państwowej, urzędów stanu cywilnego, archiwów i […]