<

Rewa

Rewska szkoła w czasie wojny

Rewska szkoła w czasie wojny

Mimo trwających działań wojennych i okupacji dzieci z terenów gminy zdobywały w miejscowych szkołach podstawową wiedzę. Chociaż trzeba przyznać, że warunki były specyficzne, a nauczyciele najdelikatniej ujmu­jąc „nietypowi”. Szkoła w […]

„Wyzwoliciele” ze Wschodu

„Wyzwoliciele” ze Wschodu

W dniu 1 kwietnia 1945 roku rozpoczął się szturm na Kępę Oksyw­ską. Jednostki 132. Korpusu Piechoty gen. mjr. F. Korotkowa i walcząca wspólnie z nimi 1. Brygada Pancerna im. Bohaterów […]

Czas wojny, czas śmierci

Czas wojny, czas śmierci

Po wielu latach zaborów Kaszubi niedługo cieszyli się wolnością. W czasie walk wrześniowych 1939 roku Kępa Oksywska stanowiła jeden z ostat­nich bastionów obronnych na wybrzeżu polskim. Walki o Kępę Oksyw­ską […]