<

II Wojna Światowa

Rewska szkoła w czasie wojny

Rewska szkoła w czasie wojny

Mimo trwających działań wojennych i okupacji dzieci z terenów gminy zdobywały w miejscowych szkołach podstawową wiedzę. Chociaż trzeba przyznać, że warunki były specyficzne, a nauczyciele najdelikatniej ujmu­jąc „nietypowi”. Szkoła w […]

„Wyzwoliciele” ze Wschodu

„Wyzwoliciele” ze Wschodu

W dniu 1 kwietnia 1945 roku rozpoczął się szturm na Kępę Oksyw­ską. Jednostki 132. Korpusu Piechoty gen. mjr. F. Korotkowa i walcząca wspólnie z nimi 1. Brygada Pancerna im. Bohaterów […]

Wojna widziana oczami dziecka

Wojna widziana oczami dziecka

Pani Ludgarda Ilicka urodziła się i wychowała w kaszubskiej rodzinie Plichtów, w której była jednym z ośmiorga dzieci. Do dzisiaj jest wierna miejscu swojego dzieciństwa i mieszka na Dolnym Pogórzu, […]

Czas wojny, czas śmierci

Czas wojny, czas śmierci

Po wielu latach zaborów Kaszubi niedługo cieszyli się wolnością. W czasie walk wrześniowych 1939 roku Kępa Oksywska stanowiła jeden z ostat­nich bastionów obronnych na wybrzeżu polskim. Walki o Kępę Oksyw­ską […]

Włosi w czasie okupacji hitlerowskiej w Pogórzu

Włosi w czasie okupacji hitlerowskiej w Pogórzu

W okresie II Wojny Światowej, na terenach, które należały do gminy Kosakowo, przebywała grupa żołnierzy włoskich. W obronie Gdańska i Gdyni walczyło ich około 300, udzielając wsparcia hitlerowskim okupantom. Byli […]