Strona internetowa, na której aktualnie się Państwo znajdujecie jest jednym z efektów projektu pn. Gmina Kosakowo – historie XX wieku zaprezentowane w formie albumu i strony internetowej, zrealizowanego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla, a współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Strona powstała podczas szkolenia z tworzenia stron internetowych, które było jednym z działań projektowych. Wspomniane szkolenie trwało 55 godzin i wzięło w nim udział 5 osób (kilka zdjęć z zajęć znajduje się poniżej).

Założenie jest takie, że strona będzie stale rozbudowywana. Z racji tego Biblioteka zwraca się do wszystkich Mieszkańców gminy Kosakowo z ogromną prośbą o aktywne uczestnictwo w tym procesie – nadsyłanie ciekawych historii, fotografii związanych z naszą gminą. Być może ktoś napisał pracę licencjacką/magisterską o interesującej nas tematyce… Będziemy bardzo wdzięczni za wszelką pomoc. STWÓRZMY RAZEM COŚ FAJNEGO! 🙂

Efektem projektu jest również publikacja – album Gmina Kosakowo – historie XX wieku, w którym znalazła się cząstka przeszłości naszej gminy w formie opisów poszczególnych wątków historycznych oraz starych fotografii.

Pomysł na taki projekt zrodził się z doświadczenia po zrealizowanym w 2010 roku projekcie Kosakowo – historia i przyszłość dotowanego z programu Równać Szanse 2009 (zaczątek zbierania informacji do publikacji). Wpływ miały również głosy mieszkańców – reakcja po wkładce do gminnego biuletynu pt. Ocalić od zapomnienia, która powstała w ramach projektu. Powyższe dały nam podstawy do tego, aby stwierdzić, że takie materiały edukacyjne są potrzebne. Ponadto gmina Kosakowo leży na obrzeżach Gdyni, w wyniku czego następuje bardzo duża migracja mieszkańców miasta na nasze tereny (w ciągu dwóch ostatnich dekad liczba mieszkańców gminy podwoiła się) co  spowodowało, że zapomina się u nas o swoich korzeniach i tradycjach kaszubskich. Poprzez niniejszy projekt chcieliśmy walczyć z owym procesem zapominania.