<

Pogórze

Wojna widziana oczami dziecka

Wojna widziana oczami dziecka

Pani Ludgarda Ilicka urodziła się i wychowała w kaszubskiej rodzinie Plichtów, w której była jednym z ośmiorga dzieci. Do dzisiaj jest wierna miejscu swojego dzieciństwa i mieszka na Dolnym Pogórzu, […]

Czas wojny, czas śmierci

Czas wojny, czas śmierci

Po wielu latach zaborów Kaszubi niedługo cieszyli się wolnością. W czasie walk wrześniowych 1939 roku Kępa Oksywska stanowiła jeden z ostat­nich bastionów obronnych na wybrzeżu polskim. Walki o Kępę Oksyw­ską […]

Gmina Lotniskiem Stojąca

Gmina Lotniskiem Stojąca

Większości mieszkańców Trójmiasta, ale także przybywającym latem tu­rystom Kosakowo, a być może cała gmina kojarzy się przede wszystkim z lotniskiem wojskowym. Jego tereny stanowią obszar Gminy Kosakowo, a dokładniej ujmując […]