BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KOSAKOWO
im. Augustyna Necla
ul. Fiołkowa 2a
81-198 Kosakowo
tel.: (058) 679-17-08
e-mail: biblioteka@kosakowo.pl

NIP: 5871538751
REGON: 192657886
nr konta bankowego: 51835100030007202320000010