<

Pierwoszyno

„Wyzwoliciele” ze Wschodu

„Wyzwoliciele” ze Wschodu

W dniu 1 kwietnia 1945 roku rozpoczął się szturm na Kępę Oksyw­ską. Jednostki 132. Korpusu Piechoty gen. mjr. F. Korotkowa i walcząca wspólnie z nimi 1. Brygada Pancerna im. Bohaterów […]

Czas wojny, czas śmierci

Czas wojny, czas śmierci

Po wielu latach zaborów Kaszubi niedługo cieszyli się wolnością. W czasie walk wrześniowych 1939 roku Kępa Oksywska stanowiła jeden z ostat­nich bastionów obronnych na wybrzeżu polskim. Walki o Kępę Oksyw­ską […]

Gmina Lotniskiem Stojąca

Gmina Lotniskiem Stojąca

Większości mieszkańców Trójmiasta, ale także przybywającym latem tu­rystom Kosakowo, a być może cała gmina kojarzy się przede wszystkim z lotniskiem wojskowym. Jego tereny stanowią obszar Gminy Kosakowo, a dokładniej ujmując […]